Gå videre til innhold
Foto: Thinkstock
Foto: Thinkstock

Nyhet -

I dagens informasjonssamfunn risikerer stadig flere å bli hengt ut i mediene - hva er konsekvensene?

Hvilke mekanismer og reaksjoner mobiliseres? Hvordan påvirkes ulike livsarenaer? Og når blir medieomtalen en så sterk påkjenning at liv og helse trues?

Tenk deg at du en tidlig morgen henter inn avisen og ser ditt eget navn og bilde dekke forsiden under overskriften fiasko, løgner eller bedrager. På mobilen lyser et titall tapte anrop og meldinger fra ukjente numre. Journalister fra de store avisene, TV-kanaler og radio vil ha din kommentar til dagens oppslag. Mobilen begynner å ringe igjen. Snart skal du på jobb og møte verden. Hvordan ville du reagere? Hva ville du føle og tenke, og hva ville du gjøre?

I medienes søkelys handler om enkeltmenneskene under de store negative overskriftene, personene bak ansiktene og stemmene vi ser og hører i mediene. Boken baserer seg på psykologiske dybdeintervjuer med mennesker som gjennom sin yrkesrolle er blitt kastet ut i medienes kritiske søkelys, og gjennom dette erfart omfattende medieeksponering. Forfatterne ønsker å gi innsikt i deres opplevelser av eksponering, stress og mestring, hvilke psykologiske konsekvenser en slik situasjon medfører, og hvordan utfordringene kan håndteres. 

Selv om de personene som har erfart negativ eksponering, kan ha sterke meninger om journalistenes fremgangsmåter, vinklinger og intensjoner, har ikke boken i seg selv et spesifikt mediekritisk utgangspunkt. Mediene og journalistene opptrer i biroller og har ikke blitt direkte intervjuet eller gått etter i sømmene. Boken analyserer ikke det journalistiske innholdet i seg selv og tar ikke stilling til de pressefaglige avveiningene som er blitt gjort underveis i de enkelte sakene. For forfatterne er de individuelle historiene og deltakernes subjektive tanker, følelser og handlinger – og ikke minst hvordan de håndterer utfordringene ‒ som er relevante og interessante.

Fortellinger om mennesker, såkalte «human interest-historier», har fått stadig større plass i journalistikken (Hornmoen 2015). Der medienes søkelys tidligere var rettet mot den enkeltes roller og samfunnsoppgaver, belyses i dag i større grad personenes egenskaper og karaktertrekk (Christensen, Waldahl og Weisæth 2007).
  
Samtidig har presentasjonsformen blitt mer nærgående i bilder, titler, tekst og kommentarer. Inntoget av nye og sosiale medier har forsterket denne utviklingen. Norsk mediebarometer (Sentralbyrå 2017) viser at vi i stadig større grad bruker TV, internett og sosiale medier som hovedkanal for nyheter. 97 % av befolkningen har internett hjemme og nesten 90 % bruker det daglig. 72 % bruker Facebook daglig.

Antall nettredaksjoner og nettjournalister har økt, og redaksjonene har fortløpende nyhetsdekning, noe som har medført økt pågang på personene i medienes kritiske søkelys. I mediehusenes kretsløp er nyheter i det ene nyhetsmediet umiddelbart en kilde til nyheter også i de andre. Publiseringen skjer på flere plattformer. Er publikumsinteressen stor, går saken sin runddans gjennom mediene.

Den kommersielle konkurransen om publikums oppmerksomhet er hard. Kampen om å være først, og muligheten til lynhurtig publisering på nettet, koblet med nedskjæringer i redaksjonene, har økt risikoen for slurv, faktafeil, overflatisk sensasjonsjag og partiskhet (Warmedal 2012).

I denne boken deler mennesker som har opplevd yrkesrelatert kritisk medieeksponering sine erfaringer. Nesten alle har fortalt om sjokk, overveldelse og tap av kontroll i de tidlige fasene av eksponeringen. Men vi har også sett at det har vært stor variasjon i reaksjoner og mestringsforsøk blant deltakerne. 

For de fleste har det gått bra over tid. Men mange har fortalt at saken sitter i, selv flere år etterpå. Den er som et sår med en tynn skorpe. Det å begynne å snakke om saken, for eksempel under et intervju, ripper opp i såret, og de gamle følelsene av usikkerhet, skam og krenkethet velter opp igjen.

I boken finner du og medieråd og veiledning i hvordan hjelpe personer som har vært utsatt for negativ medieeksponering.


Utdrag fra boken I medienes søkelys av Fanny Duckert og Kim Edgar Karlsen


Kjøp boken her

Related links

Emner

Tags


Gyldendal Akademisk er Norges ledende universitets- og høgskoleforlag. Vi dekker et vidt spekter av fagområder, og vi gir deg kompetanse for fremtiden med den mest oppdaterte faglitteraturen og de gode pedagogiske verktøyene.

Bestill presseeksemplarer her

Pressekontakt

Beate Molander

Beate Molander

Markedsansvarlig, bokhandleransvarlig 40874105