Gå videre til innhold
Omslagsdesign: Cecilie Mohr
Omslagsdesign: Cecilie Mohr

Nyhet -

Hvorfor oppleves gruppeterapi så skremmende?

Både pasienter og terapeuter er ofte skeptiske når det blir snakk om gruppeterapi som behandlingsalternativ. Det er som om vi møter en terskel i oss selv når vi ser for oss å skulle inngå i denne type gruppesammenheng. Hvorfor? Hva er det som er så skremmende med å skulle sitte i en gruppe sammen med andre mennesker og snakke om det som er vanskelig, eller være terapeutisk ansvarlig for det som skjer i en slik gruppe?

Vi har manglet en lett tilgjengelig grunnbok på norsk, faglig oppdatert og forankret, tilpasset dagens behandlingshverdag og -utfordringer innen både førstelinjen og spesialisthelsetjenesten i Norge. Denne boken er ment som et faglig trygt sted å starte for å lære om gruppeterapi. Det mest grunnleggende man bør vite om gruppeterapi og om det å drive grupper, vil bli gjennomgått, og brukerperspektivet bidrar som et viktig fundament. Mye relevant kunnskap om forskjellige typer gruppeterapi, både teoretisk og mer klinisk rettet, er utelatt. Formatet skal være introduserende, men avslutningsvis gis forslag til videre lesning.

"Norsk gruppeterapi begynner å modnes. Denne boken av Synnøve Ness Bjerke er et uttrykk for og et bidrag til dette. Den er en utmerket og inspirerende innføring i gruppeterapiens historie, idégrunnlag og praksis, som vil kunne rekruttere flere terapeuter og samtidig bidra til at deres terapeutiske arbeid er av høy kvalitet. I boken hører vi også innsiktsfulle erfaringer fra folk som har gått i gruppeterapi. Disse stemmene vil forhåpentligvis motivere flere, terapeuter og klienter, til å forsøke gruppeterapi, som er grovt neglisjert ved universitetene og for dårlig stimulert av helsemyndighetene. Her ligger en dårlig utnyttet ressurs! Mange kan gjøre noe for å få denne ressursen frem i lyset. Fastleger kan la reseptblokken ligge og henvise til gruppeterapi i stedet. Folk som søker terapi, må selv bli flinkere til å etterspørre gruppeterapi. Media bør lage bedre reportasjer. Les denne boken og bli inspirert, du også!"
Sigmund Karterud

"Med utgangspunkt i en forståelse av mennesket som et grunnleggende sosialt vesen, viser Synnøve Ness Bjerke hvordan en samtalegruppe kan være en naturlig og svært effektiv ramme for terapi. Boken er praktisk orientert, men gir også en solid fremstilling av utviklingen av gruppeterapi som en praksis med god forankring i teori, forskning og praktisk erfaring. De fire erfaringskonsulentene Iben, Maja, Reza og Thea gir oss sterke, tankevekkende innblikk i gruppens dynamikk og prosess, slik den oppleves innenfra. Boken er holdt i en raus og lett tone. Den er entusiastisk skrevet, samtidig grundig og ledig. Bjerkes åpenbare glede og entusiasme for gruppeterapi smitter og gir meg lyst til å utvikle meg videre som gruppeterapeut. Jeg håper og tror at boken vil inspirere både nye og mer erfarne gruppeterapeuter til å bruke grupper oftere, for flere typer klienter, med bedre resultater."
Peder Kjøs

Utdrag fra boken Gruppeterapi - grunnleggende om hvorfor og hvordan av Synnøve Ness Bjerke

Kjøp boken her

Related links

Emner

Tags


Gyldendal Akademisk er Norges ledende universitets- og høgskoleforlag. Vi dekker et vidt spekter av fagområder, og vi gir deg kompetanse for fremtiden med den mest oppdaterte faglitteraturen og de gode pedagogiske verktøyene.

Bestill presseeksemplarer her

Pressekontakt

Beate Molander

Beate Molander

Markedsansvarlig, bokhandleransvarlig Psykisk helse 40874105

Relatert materiale

Relaterte events