Følg Gyldendal Akademisk

Hvordan kan helsepersonell legge til rette for å fremme tilknytningen mellom foreldre og barn?

Nyhet   •   feb 14, 2018 10:47 CET

Foto: Thinkstock

Når et barn blir født, er det en god anledning for helsepersonell til å støtte foreldrene på et tidspunkt der de kan føle seg engstelige, alene og sårbare. Å legge til rette for at nybakte foreldre blir kjent med barnets kompetanse og styrker, fremmer tilknytningen mellom foreldre og barn.

Overgangen til å bli foreldre kan være særlig vanskelig for enslige eller svært unge foreldre, for foreldre som er isolerte eller fattige, foreldre som får et prematurt eller dødfødt barn, eller som lider av postpartumdepresjon eller har en historie med psykisk sykdom, eller i det hele tatt for alle foreldre som føler seg lite forberedt på den nye rollen som mor eller far. NBO, Newborn Behavioral Observations, er et hjelpemiddel for dem som skal støtte foreldrene i denne kritiske overgangsperioden i livet.

Ved å praktisere NBO vil helsepersonell bevisstgjøre foreldrene om barnets kom­petanse og egenart og dermed støtte opp om en positiv foreldre–barn-relasjon fra første stund. NBO omfatter 18 observasjoner som beskriver det nyfødte barnets kompetanse og atferdsmessige tilpasninger fra fødselen til tredje levemåned. Ved å beskrive hva barnet er i stand til, gir NBO foreldrene individualisert informasjon om barnets atferd, slik at de kan få øye på både kompetansen og sårbarheten hos nettopp deres barn, og dermed kunne forstå og respondere på en måte som møter barnets utviklingsbehov. 

De 18 punktene i en NBO-observasjon omfatter:

  • Barnets kapasitet til å habituere til lys- og lydstimuli (å beskytte søvnen).
  • Barnets spenst eller muskeltonus og aktivitetsnivå.
  • Barnets kapasitet til selvregulering (blant annet gråting og nedroing eller trøst­barhet).
  • Barnets stressrespons (viser barnets fysiologiske stabilitet og terskel for over­stimulering).
  • Barnets kapasitet til å forholde seg til omgivelsene, visuelt, auditivt og sosialt (grad av våkenhet og reaksjoner både på menneskelige og ikke-menneskelige stimuli)

NBO er en kort og fleksibel metode og ikke minst et holdningssett preget av varme og anerkjennelse, og kan brukes av ulike yrkesgrupper av helsepersonell, både i primær- og spesialisthelsetjenesten (for eksempel på helsestasjoner, i føde-/barselavdelinger og i BUPs spedbarnsteam). Det er viktig at alle som bruker NBO, har inngående kjennskap til nyere utviklingspsykologi, men også familie- og systemteori med de ulike teoretiske prinsippene som ligger til grunn, slik at de kan fortolke den observerte atferden i lys av spedbarnets og foreldrenes utviklingsmessige og omsorgsmessige utfordringer.

Utdrag fra boken Nyfødtes atferd og tidlige relasjoner av J. Kevin Nugent, Constance H. Keefer, Susan Minear, Lise C. Johnson, Yvette Blanchard

Kjøp boken her

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks <a href="http://fagnyheter.gyldendal.no/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Personvernerklæring</a>.