Følg Gyldendal Akademisk

​Hvordan har bruk og «misbruk» av rusmidler endret seg?

Nyhet   •   okt 31, 2017 07:52 CET

Foto: Thinkstock
Innsiktsfullt om rus

"Rus
er underholdende, innsiktsfull, informativ og pragmatisk kunnskapsformidling, skrevet av en erfaren fagmann med meninger – som han gjerne også forfekter. Alle med interesse for rusfeltet vil ha utbytte av å lese boken. Den foreslås herved som obligatorisk pensumlitteratur for medlemmene i Stortingets helse- og omsorgskomité."

Lars Slørdal, Tidsskriftet Den Norske Legeforening


Hvilke motiver oppgis for bruk av rusmidler? Hvilke skadevirkninger opplever enkeltpersoner og samfunn? Hvilke behandlingsmetoder råder i feltet? Og hva skal til for å forebygge rusmisbruk?

Rusmidler er et felt hvor "alle" mener de har et nokså riktig bilde av situasjonen og hvor svært mange mener å vite hva løsningene er. Men både mediebildet og nedarvede forestillinger er misvisende og feil på mange punkter. Feiloppfatninger er derfor utbredt, også blant pårørende, politikere og folk i helse og sosialtjenesten som på ulike måter har med rusproblemer å gjøre.

I boka Rus gir psykiater Hans Olav Fekjær en grundig og oppdatert innføring i bruk, motiver, skader, behandling, forebygging og historikk knyttet til rusmidler og folk med rusproblemer.

Fekjær tar for seg hele bredden av rusfeltet med forskningsbasert dokumentasjon. Mye av stoffet er lite kjent, og vil overraske mange. Det gir nye perspektiver til alle som møter rusproblemer i sitt arbeids- eller privatliv og til andre interesserte. 


Hans Olav Fekjær er en av våre mest anerkjente fagfolk på rusproblematikk. Fekjær arbeidet som overlege ved Blå Kors-Senter i perioden 1998-2006. Før det var han ansatt i 30 år i Oslo kommune.

Kjøp boken her

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.