Gå videre til innhold
Foto: Thinkstock
Foto: Thinkstock

Nyhet -

Hvordan gjennomføre god matematikkundervisning på 5., 6. og 7. trinn

Lærerne er elevenes viktigste ressurs. Det er de som motiverer, utfordrer og støtter elevene i deres faglige utvikling. Lærerne skaper inspirerende omgivelser med rike muligheter for å lære matematikk gjennom praktisk, utforskende og teoretisk arbeid. Tall og tanke 2 er ei lærebok som gir lærere og lærerstudenter hjelp til dette.

Tall og tanke 2 fokuserer på matematikken, på elevene, på undervisningen og på forholdet mellom disse tre faktorene: På elevenes møte med matematikken, på deres matematiske forståelse og kompetanse, og på hvordan undervisningen kan bidra til gode læreprosesser. Dette innebærer på den ene siden å møte elevene der de befinner seg og på den andre siden å utfordre dem og legger til rette for utvikling av en bred matematisk kompetanse i tråd med målene for faget.

Tall og tanke 2 er basert på forskning og teorier om læring og undervisning av matematikk. Framstillingen er videre basert på beskrivelser, analyser og diskusjoner av konkrete eleveksempler og praktiske undervisningssituasjoner. Boka inneholder forslag til en lang rekke oppgaver, undervisningsaktiviteter og diskusjonstemaer som bidrar til elevers læring av matematikk. Forfatterne har valgt ut oppgaver og aktiviteter som engasjerer elevene og som legger til rette for nysgjerrighet, kreativitet og utvikling av dyp forståelse av matematiske ideer og sammenhenger. Vi beskriver hvordan oppgaver settes inn i en undervisningssammenheng som stimulerer samarbeid og kommunikasjon, til beste for elevenes vekst og læring.


Boka har klasserommets praksis som utgangspunkt, samtidig som den har utviklingen av den aktive profesjonsutøvelsen som mål. I boka blir den didaktiske diskusjonen knyttet til kjernen av virksomheten til alle matematikklærere: Hvordan legge til rette for en best mulig opplæring med tanke på den enkelte elevens læring av et konkret lærestoff?
Den praktiske forankringen medfører at boka kan brukes som en praktisk håndbok som gir konkrete tips til bruk i klasserommet.

Tall og tanke 2 viser hvordan god matematikkundervisning på 5., 6. og 7. trinn kan gjennomføres, basert på internasjonal forskning og praktiske erfaringer fra norske klasserom.

Utdrag fra boken Tall og tanke 2 - Matematikkundervisning på 5. til 7. trinn av Ida Heiberg Solem, Bjørnar Alseth, Elisabeta Iuliana Eriksen, Bjørn SmestadSe også Tall og tanke 1 - matematikkundervisning 1.- 4. trinn

Related links

Emner

Tags


Gyldendal Akademisk er Norges ledende universitets- og høgskoleforlag. Vi dekker et vidt spekter av fagområder, og vi gir deg kompetanse for fremtiden med den mest oppdaterte faglitteraturen og de gode pedagogiske verktøyene.

Bestill presseeksemplarer her

Pressekontakt

Susann Hansen

Susann Hansen

Markedsansvarlig Handelshøyskole 99011183