Følg Gyldendal Akademisk

Hva går tapt når virkeligheten erstattes med ord?

Nyhet   •   mai 08, 2017 10:26 CEST

Foto: Metro Branding

Fra mål til mening - Ord og virkelighet i profesjonell hjelp

Utgangspunktet for Fra mål til mening er diskusjonen om mål- og kvalitetsstyring, og diskusjonen om den såkalte akademiseringen, først og fremst i velferdsstatens profesjoner. Men disse diskusjonene settes straks inn i en ramme med generell gyldighet. 

Boka begynner med å presentere noe av det vi vet om hjernen og dens tidlige utvikling. Den beskriver hvordan bevisstheten oppstår i en emosjonell og fysisk kontekst, noe som må bety at ord og begreper alltid henger sammen med organiske og ubevisste prosesser, både i kroppen og i samspillet mellom mennesker. En konsekvens av det er at en verbal – eller en elektronisk – beskrivelse av noe, som for eksempel i en evaluering, alltid vil gi en svært mangelfullt forståelse, uten den direkte, kroppslige erfaringen av å være tilstede der det skjer. Det er for eksempel den fysiske kroppsligheten, med alle dens ikke-rasjonelle betingelser for å skape ord og begreper, som gjør at en robot aldri kan erstatte et helt menneske.

Fra mål til mening utdyper kritikken mot målstyring og en ensidig bruk av kategorier og diagnoser, men den peker også på når slike verktøy kan være til hjelp. Hans Skjervheims kritikk av både positivismen og de postmoderne tenkerne blir understøttet ved å peke på at det han etterlyste i begge disse retningene, og som han kalte dømmekraften, forutsetter en fysisk tilstedeværelse. Edmund Husserls fenomenologi blir tolket i lys av det vi nå vet om hvordan det bevisste subjektet vokser fram både i en kropp og i et samspill.

Boka advarer mot logisk konsistente etiske systemer, og argumenterer i stedet for en etikk som er integrert i en (ofte motsetningsfylt) praktisk utøvelse. Religionenes betydning i møtet med både vitenskap og etikk blir også belyst.

Boka avslutter med en aktualisering av 1600-tallsfilosofen Baruch Spinoza, i en verden hvor det har gått opp for oss at vi er en del av den fysiske virkeligheten som vi utnytter, samtidig som vi vet stadig mer om hvordan fornuften spiller sammen med følelsene.

Hvert av de fem kapitlene avsluttes med en kvinnestemme, som viktige bidrag til å fornye en tenkning som fram til nå har vært overveiende dominert av menn.

Innholdsfortegnelse og forord

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.