Følg Gyldendal Akademisk

​Forvaltning med et menneskelig ansikt

Nyhet   •   sep 24, 2018 14:42 CEST

Foto: Metro Branding

Statlige og kommunale forvaltningsorganer treffer et stort antall avgjørelser av stor betydning for enkeltmenneskers handlefrihet og velferd. En sentral problemstilling er borgernes rettssikkerhet i møte med et omfattende nett av offentlige reguleringer og tjenester de er avhengig av. Vi skal ha vern mot urimelige inngrep og ha sikkerhet for at vi får de ytelsene – økonomisk bistand, tillatelser eller tjenester – som vi har krav på.

Vi har en stor mengde lover og forskrifter som skal sikre at forvaltningen treffer riktige vedtak basert på en forsvarlig saksbehandling, men det viser seg at gode formelle prosedyrer ofte ikke er tilstrekkelig. Vi ser stadig eksempler på at borgere blir fremmedgjort i forholdet til saksbehandlingen; de skjønner ikke regelverk og begrunnelse for vedtak, og føler at de ikke blir hørt. Dette kan gjøre kommunikasjonen mellom borger og forvaltning vanskelig, og føre til gale eller lite hensiktsmessige vedtak. Og selv om vedtaket er riktig, vil borgere kunne oppfatte møtet med forvaltningen som et overgrep, hvis de ikke opplever å bli møtt med lydhørhet og hjelpsomhet.

I denne boken fremholder forfatterne at søkelyset må rettes mer mot kommunikasjonen mellom borger og forvaltning, og at begrepet «god forvaltningsskikk» bør løftes frem som grunnlag for et slikt selvstendig krav til forvaltningens samhandling med borgerne. For å realisere denne ambisjonen om en mer menneskelig forvaltning, trenger vi innsikter fra generell kommunikasjons- og konfliktteori - for å forstå årsakene til at det oppstår problemer og misnøye i samhandling og kommunikasjon. 

Boken presenterer metoder som kan brukes for å forebygge skadelige konflikter eller til å løse dem når de foreligger. Denne boken er den første tverrfaglige fremstillingen om denne problemstillingen. Den handler både om prinsipielle og konkrete juridiske problemstillinger, og om praktisk saksbehandling og publikumskontakt. Boken gir en grundig fremstilling av forvaltningens veiledningsplikt, med mange eksempler, og av i hvilken grad og på hvilken måte forhandlinger kan eller bør brukes i samhandlingen mellom forvaltning og parter.

Boken har adresse til alle som er opptatt av rettssikkerhet og gode samhandlingsprosesser i forvaltningen, som jurist, som saksbehandler, som politiker, eller som engasjert samfunnsborger. 

God forvaltningsskikkRettssikkerhet, kommunikasjon og konfliktforståelse i forvaltningen av Camilla Bernt, Jan Fridthjof Bernt

Kjøp boken her

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.