Følg Gyldendal Akademisk

Et verktøy for lederutvikling

Nyhet   •   sep 13, 2017 13:00 CEST

Foto: Thinkstock

Gode og trygge ledere ser, verdsetter og involverer medarbeidere. Kunnskap om og trening i hvordan disse faktorene kan etterleves, bør derfor være av stor interesse for alle ledere som er opptatt av å legge til rette for at medarbeidere skal mestre jobben best mulig.

Det å lære seg å lede andre mennesker, slik at de faktisk mestrer og yter best mulig i egen jobbutførelse og i samspill med andre, ved å øve på praktiske eksem­pler fra lederhverdagen før man setter i gang, er noe de aller fleste ledere ikke gis anledning til før de begynner å lede andre. Gode og trygge ledere ser, verdsetter, involverer og utfordrer medarbeidere slik at de mestrer best mulig ut fra deres egne forutsetninger og til beste for virk­somheten. For å få til det på en god måte, mener forfatterne av boken Mestringsledelse i praksis det er helt nødvendig å stoppe opp og trene på ulike forhold som har betydning i utøvelsen av daglig ledelse. Det handler om ledelsesmobilisering som er å bli bevisst på lederrollen ved å trene, lære, reflektere og korrigere på en systematisk måte, over tid og sammen med andre. 

Hovedmålet med denne boka er å gi ledere en praktisk håndbok med ulike øvelser, råd og tips, og som i tillegg inviterer til refleksjon og retter oppmerksom­heten mot hvordan man kan bruke sentrale forskningsbaserte faktorer i egen lederutvikling.
Boka er ment å være en «gjøre-selv-bok» som kan brukes som en verktøykasse – individuelt eller sammen med andre.


Skal ledertrening oppleves som nyttig, og skal treningen også kunne ses i en større sammenheng, er det viktig å ha en god verktøykasse. I boken pre­senteres 11 aktuelle verktøy med til sammen 26 ulike øvelser som kan benyttes i egentrening og i arbeidet med lederutvikling. Noen verktøy er individuelle, mens andre skal gjennomføres i mindre eller større ledergrupper. Noen kan også tilpasses helt opp til en 360-graders evaluering. Flere verktøy kan med fordel gjennomføres i egen medarbeidergruppe.

Det følger med en forklaring til hvert enkelt verktøy der det fremkommer hva som er målet med øvelsen, hvem som er målgruppe, om det forutsettes forbere­delser, fremgangsmåte og/eller spilleregler og videre oppfølging. De ulike verktøy og øvelser må ikke gjennomføres i en bestemt rekkefølge, og noen kan med fordel også gjennomføres flere ganger.

Eksempel på øvelse om forbedringsstatus:

Øvelse 10: Forbedringer

Det finne ulike måter å utføre oppgaver på, og ofte settes det i gang nye tiltak fremfor å evaluere det som allerede er gjort. Kontinuerlig forbedringsarbeid handler om å jobbe effektivt og smart, kutte unødvendige ledd og alltid se etter forbedringspunkter.

Fremgangsmåte:

1. Still deg selv følgende spørsmål hver uke: Hva har vi gjort denne uken som kunne vært gjort annerledes?

2. Hva er årsaken til at jeg velger akkurat dette?

3. Noter dette i eget skjema.

4. Diskuter resultatet med egen medarbeidergruppe, en kollega, leder eller ledergruppen i avtalt møte ca. hver 4. måned.

5. Bli enige om det bør igangsettes noen tiltak for å endre rutiner, praksis eller ansvarsfor­deling basert på det som kommer frem av diskusjonen.

6. Bli enige om hvordan dette skal følges opp.

Videre oppfølging:

Øvelsen bør pågå kontinuerlig over en lengre periode. Det bør avklares i forkant hvordan dette skal følges opp.

Øvelsen kan også gjennomføres sammen med andre som fast punkt på agendaen i et møte eller på en samling. Viktig at øvelsen pågår kontinuerlig over en periode med faste tidspunkt for evaluering.


Utdrag fra boken Mestringsledelse i praksis av Marianne Hauan Molstad, Kjetil Spangberg


Kjøp boken her

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.