Gå videre til innhold
Enorme mengder data endrer din jobb: Slik tar du kontroll

Nyhet -

Enorme mengder data endrer din jobb: Slik tar du kontroll

Det er laget mer informasjon siden 2007 enn det ble gjort fram til 2007, men du trenger ikke å fortvile.

Det har aldri vært så mye informasjon tilgjengelig som det er i dag. Hver dag produseres det enorme mengder som er stadig mer tilgjengelig.

En digital revolusjon har sørget for at alle medarbeidere uavhengig av arbeidsform, plass eller bakgrunn forholder seg til store og små data hver eneste dag. Det er laget mer informasjon siden 2007 enn det ble gjort fram til 2007 fra tidenes morgen.

Data gir større gjennomsiktighet, faktabaserte avgjørelser, lavere risiko og skal gi en reduksjon i diskusjoner og debatt. Små data kan være avgjørende for enkle valg i den daglige selvledelsen mens de store dataene skaper grunnlag for de strategiske valgene som gjøres. En slik verden med store og små data kan virke skremmende for mange arbeidstakere. Trine Larsen i rekrutteringsfirmaet Hammer & Haneborg påpeker at det handler om talent for å ville lære for å få kontroll over egen jobb:

  • Siden ingen av oss egentlig vet hva som blir framtiden er den viktigste faktoren for å kunne overleve i et moderne arbeidsliv ønsket om å ville lære. Vi vil alle ha fakta tilgjengelig, men mye av det vil være nytt og verktøyene vil i hvert fall være nye.

Selv om det vil være mange hindre som organisatoriske divaer eller interne fartsdumper som heller vil ha et møte enn en løsning, er det mulig for alle uansett alder eller bakgrunn å ha datakontroll så lenge organisasjonens kultur er god nok.

  • Det handler rett og slett ikke om teknologi i vår moderne verden, sier forfatter av boken Små og store data Pål Nisja-Wilhelmsen. Har ikke ledelsen, organisasjonen eller alle medarbeidere riktig holdning til en datastyrt verden hjelper det ikke å ha moderne systemer eller et nyinnkjøpt system.

Nisja-Wilhelmsen har i arbeidet med boken satt søkelys på redselen mange har for det som er nytt:

  • For å ta kontroll over en hverdag som kan virke uoversiktlig er fundamentet at all kunnskap er ny. Forandringene skjer så fort at det hjelper ikke hva som er lært eller om man har gått på skole for 10, 5 eller 20 år siden. Din rolle vil forandres, det er det eneste som er sikkert. 

Trine Larsen er enig i at selskapets kultur og medarbeidernes holdning skaper grunnlaget:

  • Vi må alle ha rom for selvledelse i en heldigital verden hvor kunnskap, innsikt og fakta er tilgjengelig for alle fortløpende.

Likevel er det en ting som kan ødelegge alt:

  • Ingenting er mer ødeleggende enn selskaper hvor flodhestene regjerer. På engelsk kalles det for HIPPO, som betyr at selskapet styres etter Highest Paid Persons Opinion. Slike selskaper kan like gjerne melde konkurs først som sist, det må være fakta og gjennomsiktig deling av både store og små data som skaper avgjørelsene avslutter Nisja-Wilhelmsen.

Related links

Emner


Gyldendal Akademisk er Norges ledende universitets- og høgskoleforlag. Vi dekker et vidt spekter av fagområder, og vi gir deg kompetanse for fremtiden med den mest oppdaterte faglitteraturen og de gode pedagogiske verktøyene.

Bestill presseeksemplarer her

Pressekontakt

Knut André Karlstad

Knut André Karlstad

Redaktør Økonomi og administrasjon 41205988
Beate Molander

Beate Molander

Markedsansvarlig, bokhandleransvarlig 40874105