Følg Gyldendal Akademisk

Bedre hjelp der du bor

Nyhet   •   apr 16, 2018 11:48 CEST

Foto: Thinkstock

Når barnet ditt er trist og lei, og sier at han ikke vil leve lenger, eller nekter å gå på skolen, eller plutselig begynner å vaske seg 50 ganger daglig, hvem kan hjelpe? Det viktigste tilbudet bør ikke være langt unna. 

Lavterskeltjenester i kommunen skal ha tilstrekkelig kompetanse til å hjelpe, både med små og store ting. Her kommer psykologen inn, som en som kan bidra med kompetanse og veiledning, men også vurderinger og behandling.

Mye som før ble gjort i spesialisthelsetjenesten, skal nå skje i kommunene. Hjelpen skal komme nærmere folk. Tjenestene vokser og bygges om, som på en byggeplass. Nye rutiner må lages og arbeidsformer utvikles. Mange ansatte har mye erfaring, men flere av oppgavene er helt nye. I dette feltet skal psykologene som kommunale helsearbeidere finne sin plass. Noe av arbeidet vil være felles, mens noe faller naturlig på bestemte profesjoner. Det er viktig å forstå hva de forskjellig fagpersonene skal bidra med. Boken Allmennpsykologi handler både om det felles arbeidet og om hva psykologen kan gjøre.

Allmennbegrepet brukes om tjenester i kommunen som er for alle (allmennheten), og som omfatter det vanlige (allmenne). Dette arbeidet har en egenart som skiller seg fra arbeidet i spesialisthelsetjenesten. Kommunen skal kunne gjøre noe for flere, være tilgjengelig og arbeide fleksibelt. Å bidra til god helse og utvikling har prioritet. Samtidig skal allmenntjenesten være oppmerksom på risikofaktorer og bidra med tidlige tiltak. I slikt helsearbeid er vurderingskompetanse sentralt. Hvordan kan vi bidra til helhetlig hjelp og fornuftig ressursbruk? Når er det riktig å arbeide med helsefremming, når skal vi behandle, og på hvilken måte? Ved hjelp av konkrete beskrivelser og gjenkjennbare eksempler gjør Anne-Kristin Imenes arbeidsmåtene tilgjengelige og anvendelige for psykologer og andre som tilbyr helsehjelp i kommunen.

Fordi alle kommuner skal ha psykolog innen år 2020 og den allmenne psykiske helsetjenesten bygges ut, er allmennpsykologi i ferd med å bli et større fagfelt. Vi trenger derfor veiledning i allmennpsykologisk tankegang, verktøy og arbeidsmetoder som hører til i psykisk helsearbeid i kommunen.

Allmennpsykologi er skrevet for psykologer, ledere og helsehjelpere i kommunen. Den er også aktuell for ansatte i andre kommunale tjenester, for psykologistudenter og studenter i psykisk helsearbeid.

Om forfatteren
Anne-Kristin Imenes (f. 1972) er psykolog og spesialist i barne- og ungdomspsykologi. Hun har lang erfaring fra arbeid i kommunen, som kommunepsykolog og tidligere ansatt i pedagogisk-psykologisk tjeneste. Hun har også arbeidet i spesialisthelsetjenesten, på familievernkontor og for Kompetansenter rus – KoRus Øst. Imenes har i dag egen praksis med utstrakt grad av prosjektarbeid og veiledning i kommuner, foredragsvirksomhet og arbeid med fagutvikling.

Teksten er publisert først i VIT nr. 1 - 2018

Kjøp boken her

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.