Basisverket for sykepleierutdanningen

Nyhet -

Basisverket for sykepleierutdanningen

Bøkene er revidert i tråd med kunnskapsutviklingen samt omorganiseringen i helsetjenesten og nye framtidige rammer for sykepleietjenesten. De tre bindene i læreverket har fått nye titler i denne tredje reviderte utgaven, og innholdet er omstrukturert. To nye kapitler er kommet til. Disse omhandler smerte og digitale tjenester i pasientomsorgen.

I den pedagogiske tilretteleggingen av læreverket har forfatterne vært opptatt av at stoffet skal aktivere studenten til tenkning og kritisk refleksjon. I kapitlene veksles det derfor mellom presentasjon av fagstoff og kliniske sykepleiefortellinger.

VISSTE DU DETTE?

  • Verket har en digital arbeidsbok, grunnleggende-sykepleie.com, der mer enn 10 000 studenter og undervisere er eller har vært brukere.
  • Tett kobling mellom stoffet i bøkene og digital arbeidsbok skal bidra til å forenkle innlæringen av grunnleggende sykepleie.
  • Bøkene er tilgjengelige som Smartbok, et digitalt format som gjør dem tilgjengelige online, offline og på ipad.
  • Læresteder og andre institusjoner har mulighet til å abonnere på heldigitale Smartbok- pakker til sine ansatte.
  • Både verkets Smartbøker og den digitale arbeidsboken inngår i Gyldendals digitale læringsunivers, med én innlogging til ulike produkter og tilrettelegging for Feide-pålogging.


Tre grunnperspektiv kommer tydeligere fram i 2016-utgaven: grunnleggende behov og pasientens opplevelse og mestring.

Sykepleie – fag og funksjon
Bind 1 av Grunnleggende sykepleie fokuserer på sykepleierens grunnlag, rolle, ansvar og funksjon i samfunnet og viser sykepleierens samfunnsmandat og rolle og bidrag inn i ulike kontekster.

Grunnleggende behov
Bind 2 av Grunnleggende sykepleie er bygget opp i samsvar med sykepleierprosessen og viser sykepleierens forebyggende, behandlende og lindrende funksjon knyttet opp mot pasientens grunnleggende behov.

Pasientfenomener, samfunn og mestring
Bind 3 av Grunnleggende sykepleie tar for seg pasientopplevelser og mestring i en samfunnsmessig kontekst.

Related links

Emner

Tags


Gyldendal Akademisk er Norges ledende universitets- og høgskoleforlag. Vi dekker et vidt spekter av fagområder, og vi gir deg kompetanse for fremtiden med den mest oppdaterte faglitteraturen og de gode pedagogiske verktøyene.

Bestill presseeksemplarer her

Pressekontakt

Gro Hjelmeland Grimsbø

Gro Hjelmeland Grimsbø

Redaktør Sykepleie 92485402
Lena Winsnes Solem

Lena Winsnes Solem

Markedsansvarlig 93254935