Følg Gyldendal Akademisk

Basisverket for sykepleierutdanningen

Nyhet   •   mar 14, 2017 14:00 CET

Bøkene er revidert i tråd med kunnskapsutviklingen samt omorganiseringen i helsetjenesten og nye framtidige rammer for sykepleietjenesten. De tre bindene i læreverket har fått nye titler i denne tredje reviderte utgaven, og innholdet er omstrukturert. To nye kapitler er kommet til. Disse omhandler smerte og digitale tjenester i pasientomsorgen.

I den pedagogiske tilretteleggingen av læreverket har forfatterne vært opptatt av at stoffet skal aktivere studenten til tenkning og kritisk refleksjon. I kapitlene veksles det derfor mellom presentasjon av fagstoff og kliniske sykepleiefortellinger.

VISSTE DU DETTE?

  • Verket har en digital arbeidsbok, grunnleggende-sykepleie.com, der mer enn 10 000 studenter og undervisere er eller har vært brukere.
  • Tett kobling mellom stoffet i bøkene og digital arbeidsbok skal bidra til å forenkle innlæringen av grunnleggende sykepleie.
  • Bøkene er tilgjengelige som Smartbok, et digitalt format som gjør dem tilgjengelige online, offline og på ipad.
  • Læresteder og andre institusjoner har mulighet til å abonnere på heldigitale Smartbok- pakker til sine ansatte.
  • Både verkets Smartbøker og den digitale arbeidsboken inngår i Gyldendals digitale læringsunivers, med én innlogging til ulike produkter og tilrettelegging for Feide-pålogging.


Tre grunnperspektiv kommer tydeligere fram i 2016-utgaven: grunnleggende behov og pasientens opplevelse og mestring.

Sykepleie – fag og funksjon
Bind 1 av Grunnleggende sykepleie fokuserer på sykepleierens grunnlag, rolle, ansvar og funksjon i samfunnet og viser sykepleierens samfunnsmandat og rolle og bidrag inn i ulike kontekster.

Grunnleggende behov
Bind 2 av Grunnleggende sykepleie er bygget opp i samsvar med sykepleierprosessen og viser sykepleierens forebyggende, behandlende og lindrende funksjon knyttet opp mot pasientens grunnleggende behov.

Pasientfenomener, samfunn og mestring
Bind 3 av Grunnleggende sykepleie tar for seg pasientopplevelser og mestring i en samfunnsmessig kontekst.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.