Følg Gyldendal Akademisk

Barnevern i et minoritetsperspektiv

Nyhet   •   mar 20, 2017 09:00 CET

Foto: Thinkstock

De senere årene har man på ulike hold rettet oppmerksomheten mot samarbeidet mellom barnevernet og minoritetsbefolkningen. Barnevernet, innvandrerorganisasjoner, politiske myndigheter og utdanningsinstitusjoner søker alle å utvikle kompetansen for å legge til rette for gode samarbeidsrelasjoner, slik at barnevernet kan møte utfordringene som oppstår, på en konstruktiv måte.

I sosialt arbeid med minoritetsetniske familier retter man ofte blikket mot annerledeshet eller kulturelle særtrekk. Dette perspektivet kan bidra til å konstruere og forsterke annengjøring og diskriminering. Gjennom en kritisk refleksiv praksis kan man imidlertid dreie blikket fra «de andres» annerledeshet og mot «oss selv». Det kan skje ved at vi utforsker kategoriseringsprosesser og maktstrukturer som påvirker på både individuelt, organisatorisk og ideologisk nivå. Sosialarbeidere er representanter for samfunnets majoritet, og de må være seg bevisst sin dominante maktposisjon og hvordan det sosiale arbeidet forvaltes, begrunnes og legitimeres. Ikke minst er det viktig at de er oppmerksomme på hvordan normative «tattforgittheter» påvirker praksis.

Boken Barnevern i et minoritetsperspektiv er skrevet med utgangspunkt i en analyse av konkrete erfaringer fra møter mellom barnevernet og familier med minoritetsetnisk bakgrunn. Den belyser konkrete problemstillinger som ofte oppstår i praksis. Erfaringene kan også gi et grunnlag for å belyse politiske, sosiale og kulturelle diskurser i barnevernets arbeid i Norge. Utdanningsinstitusjoner og praksisfeltet må i større grad forsøke å bevisstgjøre seg og sette ord på majoritetens kulturelle «tattforgittheter» og hvordan de preger vurderingen av praksiser og verdier.

Hvis man vil utfordre og bidra til å utvide grensene for hva som defineres som normalt og akseptabelt, kan man gi plass for teori som ikke utelukkende avspeiler individualistiske, såkalte vestlige verdier. Videre kan man i større grad rette et kritisk blikk på teorigrunnlaget for sosialt arbeid og fremme en undervisning og sosialfaglig praksis som stimulerer sosialarbeidere til å reflektere over barnevernets maktposisjon og praksis.

Utdrag fra boken Barnevern i et minoritetsperspektiv av Marianne Rugkåsa, Signe Ylvisaker, Ketil Eide

Kjøp boken her

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.