Følg Gyldendal Akademisk

Tags

Ingen aktuelle arrangement.

Arkivert

31 jan 12:00

Lansering: Fremmedkrigere - Forebygging, straffeforfølgning og rehabilitering i Skandinavia

31-01-2018, 12:00 - 13:30 CET
Professorboligen, Det juridiske fakultet, Oslo