Følg Gyldendal Akademisk

Sigmund Karterud lanserer ny bok - Personlighet

Event

22
AUG
Litteraturhuset i Bergen Østre Skostredet 5-7, Bergen
  -

Velkommen til foredrag!

Alle mennesker er forskjellige - i sin personlighet. Det er praktisk nyttig å forstå andre og det er en moralsk fordring å forstå seg selv. Dyr har også personlighet. For Homo sapiens handler det i tillegg om sivilisasjon og dannelse.

Men hvilken personlighetsteori skal folk gripe til i forståelsen av seg selv og andre? I boken ”Personlighet” utlegger professor Sigmund Karterud en personlighetsteori som er moderne og forskningsbasert i tillegg til at den er nyttig for folk flest. Han argumenterer for tre hovedkomponenter som bygger på hverandre: 1) Temperament (primære emosjoner), 2) tilknytning, og 3) mentaliseringsevne (selvbevissthet). Temperament er mest arvelig, tilknytning er mest erfaringsbasert og mentaliseringsevne er et kulturprodukt.

I foredraget vil teorien bli forklart gjennom tekst, film og bilder, med referanse til krokodiller, hunder, sjimpanser, litterære skikkelser, folk flest og Donald Trump.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar