Følg Gyldendal Akademisk

Tags

 • Pressekontakt
 • Markedssjef
 • Gyldendal Akademisk
 • Anbpneoj.Kmiatnqhrfbinohe.peVidikawdneoas@kwgyldldicenwkdatyl.csnoui
 • 98 21 82 69

 • Forlagsdirektør Gyldendal Akademisk
 • liqev.ggblwjomxx-swwtospksmktasbd@tbgyolldbyenvjdagzl.wonofa
 • 41469343

 • Redaksjonssjef
 • Pedagogikk, samfunnsfag, økonomi og administArasjon
 • Vihlbeuukeua.Hucoezbghup-Ovdmdaaalyb@gjsyldcdeycndpjalog.nsyotr
 • 41553713

 • Redaksjonssjef
 • Psykologi
 • caepthmarigxneju.iagdszcoech@gstylspdellndvnalhi.nwnolk
 • 98048815

 • Markedsansvarlig
 • Kommunikasjon
 • anaxjada.oxhkljlangjd@algyeqldtmenqtdalql.nunoaz
 • 45201339

 • Markedsansvarlig, bokhandleransvarlig
 • Profesjon
 • beozatbme.rhmoqvlauhndgoerpx@gqsylbgdegdndvqalkh.nhrobg
 • 40874105

 • Markedsansvarlig
 • Profesjon
 • anzzjaql.vnaalyrstdtadgd.mdxagxvnunyssngenbi@goeylvxdergndhpalwe.nqfoib
 • 99157769

 • Markedsansvarlig
 • Profesjon
 • lepenajj.warinslsnwmesjq.sdroldfemzc@gqrylfqdeblndozalol.ndaokb
 • 93254935

 • Markedsansvarlig
 • Pensum
 • sawfragi.gxturyyibdqyeup@gtqylbwdefjndyualqk.njwoen
 • 41206620

 • Markedsansvarlig
 • Pensum
 • sutysagqnnus.hosanyzsevin@rqgyrmldwaenmldaurl.aknona
 • 99011183

 • Kontorleder
 • angenekf.grdrejqftfqegehreeyfftk@ggqylpkdeoondggalri.nkhosr
 • 90570654

 • Markedsansvarlig
 • Rettsdata
 • Maroribe.Gqgjemvlshotacod@tsgypgldxwenztdaull.tvnomv

 • Redaksjonssjef
 • Jus
 • Idixa.iiKygfhrnpinpxg@ffgywlldflenfbdaugl.ohnoby
 • 93498881

 • Redaktør
 • Sosial- og helsefag
 • anefdextrseo.ekwinxasehythsh@gpjylgldehpndmlalmn.nqzoxs
 • 90962807

 • Redaktør
 • Sykepleie
 • anusn-jychadrisvstiuinmc.blhorcqstxvadjg@gwyyllzdenxndubaliq.nrmotd
 • 90474750

 • Redaktør
 • Sykepleie
 • grkoo.mkh.rggrnlimyhsbgoo@isgyroldzrenbmdaafl.uynots
 • 92485402

 • Redaktør
 • Psykologi
 • idapa.lostwrennudalrhliz@gzmylgddehjndexalkz.nufoly
 • 95278622

 • Redaktør
 • Psykologi
 • Kjnzervrstkgi.tfBeirrgveervdseurn@oigyavldtbenobdaypl.ninoff
 • 97122172