Følg Gyldendal Akademisk

Tags

 • Redaksjonssjef
 • Pedagogikk, psykologi, samfunnsfag, økonomi og administrasjon
 • djcahkthriteione.iszdsdsvrwisioefwxj@gyldehpndfqdyvualzfni.no
 • 98048815

 • Markedsansvarlig
 • Pedagogikk, økonomi og administrasjon
 • susann.hansen@gyldendal.no
 • 99011183

 • Redaktør
 • Pedagogikk
 • cwkaftjalu.kobathrinhte.kristiwxxjylansejon@zfodtmgyldennfdalal.no
 • 93247676

 • Redaktør
 • Pedagogikk
 • anne.gjerlow@gyldendal.no
 • 90789376