Å rydde på indre bane

Å rydde på indre bane

News   •   Mar 26, 2020 11:07 CET

Boken «SULT» presenterer hvordan pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser kan få bedre hjelp med mentaliseringsterapi. Den som er aller mest opptatt av kropp, vil nemlig ofte være den som kjenner kroppen og sansningen sin aller dårligst.

Fagpersoner blir usikre i møte med flyktninger

Fagpersoner blir usikre i møte med flyktninger

News   •   Jun 20, 2019 09:08 CEST

Frykt for ikke å strekke til får hjelpere til å avvise klienter. Forfatter Karin Holt håper hennes nye bok kan bidra til at hjelpere lettere forstår tanker, følelser og handlinger i møte med mennesker som har migrert.

Slik unngår din bedrift å bli rammet av økonomisk kriminalitet

Slik unngår din bedrift å bli rammet av økonomisk kriminalitet

News   •   Feb 15, 2019 10:48 CET

​– Vi har en stor appetitt på drap

​– Vi har en stor appetitt på drap

News   •   Feb 07, 2019 12:22 CET

I mer enn 20 år har psykolog Pål Grøndahl snakket med mange drapsmenn, og noen -kvinner. I boken «Om drap» samler han informasjon om drap begått i Norge. Hvem som dreper, hvem som blir ofre, hva som er de vanligste drapene. Og ikke minst, hvorfor vi aldri får nok av drap i populærkulturen.

Parterapi i fokus

Parterapi i fokus

News   •   Feb 14, 2019 14:32 CET

Har du lyst til å hjelpe par som sliter i samlivet? Statistisk sett vil det sannsynligvis bli bruk for enda flere gode parterapeuter i årene framover.

Hvordan påvirker stress hjernen hos barn og unge?

Hvordan påvirker stress hjernen hos barn og unge?

News   •   Nov 14, 2018 13:36 CET

Stressnivået til dagens barn og unge er sannsynligvis høyere i dag enn for 10 år siden, og årsaken kan tilskrives blant annet økte bekymringer og deres digitale hverdag.

Hvorfor oppleves gruppeterapi så skremmende?

Hvorfor oppleves gruppeterapi så skremmende?

News   •   Nov 07, 2018 10:21 CET

Hva er det som er så skremmende med å skulle sitte i en gruppe sammen med andre mennesker og snakke om det som er vanskelig, eller være terapeutisk ansvarlig for det som skjer i en slik gruppe?

Råd for helse og sykdom under langtidsopphold i Asia, Afrika eller Latin-Amerika

Råd for helse og sykdom under langtidsopphold i Asia, Afrika eller Latin-Amerika

News   •   Oct 30, 2018 10:40 CET

Hvordan unngå å bli syk i land med sykdommer man ikke får i Norge, og der mye er annerledes enn hjemme? Boken Reisemedisin vil være nyttig for alle som skal ut på et langtidsopphold, uansett reisemål og uansett lengde på og formål med oppholdet. De fleste av rådene gjelder også for vanlige feriereisende.

​Slipp følelsene fri

​Slipp følelsene fri

News   •   Oct 18, 2018 12:51 CEST

Psykolog Jan Reidar Stiegler synes følelser har fått et overdrevent dårlig rykte. Så dårlig at han og to kolleger har skrevet bok om hvorfor du bør omfavne følelsene dine og slippe dem fri.

Selvfølelsen hos barn og unge

Selvfølelsen hos barn og unge

News   •   Jun 01, 2018 14:39 CEST

Det er selve rela­sjonen til foreldrene og andre voksne som bygger barns selvfølelse, ikke teknikker for barne­oppdragelse.

Klinisk kommunikasjon i sykepleie

Klinisk kommunikasjon i sykepleie

News   •   Aug 17, 2018 10:35 CEST

Kommunikasjon er sykepleierens viktigste redskap. Med svært få unntak kommuniserer vi i enhver situasjon, enten med pasienter, pårørende eller kolleger.

Professor på lag med studentene

Professor på lag med studentene

News   •   Jun 22, 2018 09:55 CEST

Professor i sosiologi, Aksel Tjora, har mange ideer som han greier å gjennomføre, men enda flere som ligger på vent. Og han mener at de fleste har godt av et døgn eller to uten smarttelefon.

Resiliens - hvorfor går det bra med noen, mens andre strever?

Resiliens - hvorfor går det bra med noen, mens andre strever?

News   •   Jun 11, 2018 14:05 CEST

Det er lett å finne gunstige egenskaper ved barn og oppvekstmiljøer. Like lett er det å finne elendighet, problematferd og risikofaktorer. Derimot er det betydelig mer komplisert å analysere hvorfor enkelte barn ikke mister håpet, men opprettholder et godt selvbilde der andre barn bukker under.

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende

News   •   Jun 15, 2018 12:23 CEST

Selv om vi i dag vet mye om hvilke belastninger barn opplever når en i familien blir syk eller dør, ser vi stadig eksempler på at barn og unge ikke blir sett eller tilstrekkelig ivaretatt.

Å løfte lidelse ut i samfunnet

Å løfte lidelse ut i samfunnet

News   •   Jun 25, 2018 09:39 CEST

Psykiater Finn Skårderud brenner for å gjøre faglige fenomener innen psykiatrien mer forståelige og tilgjengelige. Og han kunne ikke tenke seg å jobbe med noe annet, verken i dette livet eller neste.

Hva betyr det å gi barnet indirekte ros?

Hva betyr det å gi barnet indirekte ros?

News   •   Jun 28, 2018 11:02 CEST

Er du på jakt etter verktøy som bygger opp under ditt forhold til barn og gjør rollen som oppdrager enklere? Ben Furman gir deg praktiske hjelpemidler til å styrke kontakten mellom deg og barnet og viser deg samtidig hvordan barneoppdragelsen blir morsommere.

Hvor skal grensene trekkes mellom den enkeltes og fellesskapets ansvar for egen og andres velferd?

Hvor skal grensene trekkes mellom den enkeltes og fellesskapets ansvar for egen og andres velferd?

News   •   May 22, 2018 09:25 CEST

Velferdsstaten i Norge har vært i sterk vekst målt i utgifter og personell. Andelen eldre har økt og vil vokse kraftig de kommende årene. Vi har fått en omfattende innvandring, og norske familier har forandret karakter. Flere dyptgripende reformer er gjennomført for å møte de nye utfordringene.

Vitenskapsteori og kvalitative forskningsmetoder

Vitenskapsteori og kvalitative forskningsmetoder

News   •   May 04, 2018 10:50 CEST

​Både vitenskapelig basert forskning og forskningsrelatert arbeid er viktig for å begripe mer av den sosiale virkeligheten vi alle er en del av. Som følge av dette har vitenskapsteori og samfunnsvitenskapelige metoder høy prioritet i dagens bachelor- og masterutdanninger.

Hvordan anvende psykologisk fagkunnskap i tannhelsefagene?

Hvordan anvende psykologisk fagkunnskap i tannhelsefagene?

News   •   Apr 05, 2018 14:11 CEST

I moderne pasientbehandling må tannhelsepersonell forholde seg til hele mennesket, ikke bare munnhulen.

Å møte psykisk smerte

Å møte psykisk smerte

News   •   Mar 07, 2018 12:40 CET

Psykisk smerte er et samlebegrep for alle de formene for negative følelser som blir langvarige og dype, og som preger personligheten og relasjonene til andre.

Hvordan kan helsepersonell legge til rette for å  fremme tilknytningen mellom foreldre og barn?

Hvordan kan helsepersonell legge til rette for å fremme tilknytningen mellom foreldre og barn?

News   •   Feb 14, 2018 10:47 CET

​Når et barn blir født, er det en god anledning for helsepersonell til å støtte foreldrene på et tidspunkt der de kan føle seg engstelige, alene og sårbare. Å legge til rette for at nybakte foreldre blir kjent med barnets kompetanse og styrker, fremmer tilknytningen mellom foreldre og barn.

Nyskapning og kreativitet i arbeidslivet

Nyskapning og kreativitet i arbeidslivet

News   •   Jan 08, 2018 14:38 CET

Professor i kreativitet, Erik Lerdahl, mener at kreativitet ikke er en forutbestemt egenskap knyttet til bestemte personer og yrker, men en muskel som kan trenes målrettet opp

Statistiske metoder i medisin og helsefag

Statistiske metoder i medisin og helsefag

News   •   Jan 03, 2018 10:07 CET

En grunnleggende innføring i statistisk metode og i sannsynlighet

Ph.d. – en veiviser

Ph.d. – en veiviser

News   •   Dec 08, 2017 12:16 CET

Denne boken er skrevet for dem som har fått ph.d.-stipend og lurer på hvordan de skal fullføre, og for dem som lurer på om de skal søke på et ph.d.-stipend og hvordan det eventuelt kan gjøres.

Styrking av kvalitativ forskning

Styrking av kvalitativ forskning

News   •   Nov 24, 2017 11:58 CET

Aksel Tjoras nye «gulbok» skal gjøre den kvalitative forskeren både tryggere og modigere. Kanskje er det derfor den tas i bruk av stadig flere?

En bred fremstilling av alle viktige aspekter ved aids-epidemien

En bred fremstilling av alle viktige aspekter ved aids-epidemien

News   •   Nov 30, 2017 15:02 CET

​Hiv- og aids-epidemien er – foreløpig – den siste av de store og alvorlige epidemiene som har rammet menneskeheten.

Diabetespsykologi – samspillet mellom kropp og sinn

Diabetespsykologi – samspillet mellom kropp og sinn

News   •   Nov 13, 2017 09:52 CET

Fram til nå har behandlingsfokuset omhandlet de medisinske sidene ved diabetes.

​Hvordan har bruk og «misbruk» av rusmidler endret seg?

​Hvordan har bruk og «misbruk» av rusmidler endret seg?

News   •   Oct 31, 2017 07:52 CET

Rusmidler er et felt hvor "alle" mener de har et nokså riktig bilde av situasjonen og hvor svært mange mener å vite hva løsningene er.

Føler du på presset om å være den perfekte forelder?

Føler du på presset om å være den perfekte forelder?

News   •   Oct 23, 2017 10:50 CEST

Trygg tilknytning er den viktigste grunnvollen vi kan gi barna våre.

Helse og trivsel blant barn og ungdom

Helse og trivsel blant barn og ungdom

News   •   Oct 11, 2017 13:39 CEST

Samfunnet, inkludert ungdomskulturen og vilkårene for ungdoms helse og trivsel, er i endring. Det samme er mulighetene for å fremme god helse blant de unge.

En optimistisk bok om schizofreni

En optimistisk bok om schizofreni

News   •   Oct 01, 2017 13:08 CEST

«Schizofreni» assosieres med spaltede personligheter og rabiate massemordere. Noe av det aller vanskeligste med å ha schizofreni, er å leve med at slike negative oppfatninger er så utbredt. Fortsatt er lidelsen en gåte for forskerne. Mye av det som står i fagbøkene, er skremmende og nedslående.

Hjertesykdom er den ledende dødsårsaken for kvinner i Norge

Hjertesykdom er den ledende dødsårsaken for kvinner i Norge

News   •   Sep 26, 2017 13:53 CEST

Mange norske kvinner lever med hjertesykdom, selv om for tidlig død av hjertesykdom har avtatt de siste tiårene på grunn av nedgang i risikofaktorene og bedret behandling.

Med respekt for individet og fellesskapet

Med respekt for individet og fellesskapet

News   •   Nov 07, 2017 13:23 CET

Som redaktør for Lærebok i rettsmedisin har Torleiv Ole Rognum (69) vært opptatt av å forankre innholdet i hele det norske fagmiljøet. Som rettsmedisiner har han hatt respekten for det enkelte mennesket som sin rettesnor.

​Du har en nabo, kollega, venn – eller kjæreste som har schizofreni, men du vet det ikke

​Du har en nabo, kollega, venn – eller kjæreste som har schizofreni, men du vet det ikke

News   •   Sep 18, 2017 10:35 CEST

Hvordan ville du reagert hvis en du kjenner fortalte deg at han eller hun har en schizofrenidiagnose?

​Hjelp, jeg har tenåring! Hva nå?

​Hjelp, jeg har tenåring! Hva nå?

News   •   Sep 11, 2017 15:36 CEST

Gyldendal inviterer til inspirasjonskveld for tenåringsforeldre 9. oktober kl. 17-21

Hjelp ditt engstelige barn

Hjelp ditt engstelige barn

News   •   Sep 05, 2017 10:55 CEST

​Å være foreldre til et engstelig barn kan være en berg-og-dal-bane. Engstelige barn er ofte omtenksomme og hensynsfulle, men de kan også være slitsomme og stille ekstra krav til foreldrenes tid og følelser

Ernæringslære – en vitenskap?

Ernæringslære – en vitenskap?

News   •   Sep 05, 2017 09:52 CEST

Få en innføring i ernæringslære spesielt tilpasset norske forhold

I dagens informasjonssamfunn risikerer stadig flere å bli hengt ut i mediene - hva er konsekvensene?

I dagens informasjonssamfunn risikerer stadig flere å bli hengt ut i mediene - hva er konsekvensene?

News   •   Aug 30, 2017 10:33 CEST

For dem det gjelder kan dette være en sjokkartet og noen ganger helseskadelig opplevelse.

Hvordan bli en lykkelig masterstudent

Hvordan bli en lykkelig masterstudent

News   •   Aug 14, 2017 10:20 CEST

Å skrive en masteroppgave er ingen mystisk reise som du er den første som legger ut på. Dette er noe mange har gjort før deg, og det finnes en oppskrift som du kan følge

Personlighet angår oss alle

Personlighet angår oss alle

News   •   Aug 07, 2017 14:34 CEST

Det handler om å forstå seg selv, andre og sosialt samspill.

Organisasjon og ledelse på norsk

Organisasjon og ledelse på norsk

News   •   Aug 01, 2017 13:06 CEST

Faglitteraturen innenfor organisasjon og ledelse baserer seg ofte på utenlandske perspektiver.

Skilsmisse og barns reaksjoner: Vis interesse for alle barnets følelser

Skilsmisse og barns reaksjoner: Vis interesse for alle barnets følelser

News   •   Jul 30, 2017 20:38 CEST

En skilsmisse er tøff for både store og små, men for de minste kan det være særlig vanskelig å vise de riktige følelsene og bli forstått i situasjonen.

 Hvordan kan vi bedre forstå og bistå mennesker med psykiske lidelser?

Hvordan kan vi bedre forstå og bistå mennesker med psykiske lidelser?

News   •   Jul 17, 2017 08:00 CEST

Hvordan kan vi forstå hva som er normalt og hva som er abnormalt, og hvor går grensen mellom det vanlige og det uvanlige?

Ungdoms søvnproblemer - et samfunnsproblem?

Ungdoms søvnproblemer - et samfunnsproblem?

News   •   Jun 23, 2017 08:00 CEST

Ungdoms søvnproblemer er lansert som en viktig årsak til det store frafallet av elever (opp mot 30 %) skolen i Norge

Hva er egentlig gestaltterapi?

Hva er egentlig gestaltterapi?

News   •   Jun 20, 2017 08:48 CEST

Endelig en lærebok i gestaltterapi på norsk

Kroppen i psykoterapi

Kroppen i psykoterapi

News   •   Apr 25, 2017 15:24 CEST

Det går ikke an å være menneske uten å ha en kropp. Det er med kroppene våre vi ser hverandre og møter hverandre. Likevel har temaet kropp hatt relativt liten plass i psykoterapi.

Nå bor jeg to steder

Nå bor jeg to steder

News   •   Apr 06, 2017 12:17 CEST

Et praktisk verktøy for barn med delt bosted.

Intervensjon og evidens i en tverrfaglig sammenheng

Intervensjon og evidens i en tverrfaglig sammenheng

News   •   Apr 06, 2017 12:47 CEST

En bokserie om systematiske tiltak for å støtte barns utvikling

Hvordan bli en lykkelig lærebokforfatter

Hvordan bli en lykkelig lærebokforfatter

News   •   Apr 04, 2017 09:21 CEST

​Silje Bringsrud Fekjær har knekket noen koder etter å ha skrevet tre lærebøker for studenter

Bedre hjelp der du bor

Bedre hjelp der du bor

News   •   Apr 16, 2018 11:48 CEST

Når barnet ditt er trist og lei, og sier at han ikke vil leve lenger, eller nekter å gå på skolen, eller plutselig begynner å vaske seg 50 ganger daglig, hvem kan hjelpe? Det viktigste tilbudet bør ikke være langt unna.

Når blir stress giftig for hjernen?

Når blir stress giftig for hjernen?

News   •   Jan 14, 2020 14:49 CET

Boken «Vår sårbare hjerne» er en bok om omsorgssvikt, skrevet av den danske psykologen Käte From. Hun er spesialist i barnenevropsykologi, og det er også barnets hjerne hun tar for seg. Barnehjernen er nemlig svært mottakelig for stimulering – også av den negative sorten som kommer av omsorgssvikt.

Til ungdommen - om døgnrytme og søvn i koronakrisetiden

Til ungdommen - om døgnrytme og søvn i koronakrisetiden

News   •   Mar 26, 2020 13:17 CET

Endelig kan du sove til langt utpå formiddagen. Kanskje er det litt deilig at mye er avlyst, så du får mer tid til ting du tidligere følte du ikke hadde tid til, som søvn. Kanskje er du ferdig med ungdomsskolen eller videregående og synes det er godt å tenke på at sommerferien kan ha begynt allerede.

Hvordan leve sammen med en som har ADHD?

Hvordan leve sammen med en som har ADHD?

News   •   Mar 23, 2020 11:44 CET

Boken «ADHD og samliv» byr på kunnskapsbasert forståelse av hvordan samliv og nære relasjoner kan håndteres når partneren, eller en selv, har ADHD.

Hvordan ivareta døgnrytme og god søvn under koronakrisen?

Hvordan ivareta døgnrytme og god søvn under koronakrisen?

News   •   Mar 19, 2020 16:14 CET

Endelig kan du sove til langt utpå formiddagen. Du kan sitte oppe så lenge du bare orker og se serier. Men kanskje er du også engstelig for hva som vil skje med jobben, med økonomien, med ekteskapet, i sommer når sydenturen trolig avlyses. Kanskje uroer du deg for dine nære som er gamle og skrøpelige eller for om ekteskapet vil tåle denne tiden?

Karantenekaffe over hekken

Karantenekaffe over hekken

News   •   Mar 17, 2020 09:08 CET

Å holde seg hjemme i dagevis på rad kan være spesielt utfordrende hvis du allerede sliter med angst og uro i hverdagen. Psykolog Liss Anda gir deg noen gode råd for å ivareta deg selv.

Enorme mengder data endrer din jobb: Slik tar du kontroll

Enorme mengder data endrer din jobb: Slik tar du kontroll

News   •   Aug 26, 2019 13:55 CEST

Det er laget mer informasjon siden 2007 enn det ble gjort fram til 2007, men du trenger ikke å fortvile. Det har aldri vært så mye informasjon tilgjengelig som det er i dag. Hver dag produseres det enorme mengder som er stadig mer tilgjengelig.

Nærhet på avstand: når varme hender blir til varm teknologi

Nærhet på avstand: når varme hender blir til varm teknologi

News   •   Mar 31, 2020 11:13 CEST

​Fredag 13.mars 2020 ble store deler av Norge regelrett stengt ned. Skoler og barnehager lukket dørene, og alle som kunne fikk beskjed om å jobbe hjemmefra. Næringslivet opplevde et ras av avbestillinger og kanselleringer. To dager senere kom nok en dramatisk beskjed fra helsemyndighetene: psykologene måtte også stenge.

Ikke glem barna - hvordan kan du hjelpe når barn er pårørende?

Ikke glem barna - hvordan kan du hjelpe når barn er pårørende?

Blog posts   •   Jul 03, 2018 10:17 CEST

Psykiater Anne Kristine Bergem skriver om hvorfor det er viktig å ivareta barn som er pårørende, og hva som kan være lurt å gjøre.

Student + bokhandel = sant

Student + bokhandel = sant

Blog posts   •   Jul 03, 2017 10:11 CEST

I disse dager er det forberedelser til semesterstarten i august som har fullt fokus hos bokhandlerne.