Følg Gyldendal Akademisk

Tags

 • Pressekontakt
 • Markedssjef
 • Gyldendal Akademisk
 • Annpnecn.Kjhatmqhrnuinnje.noVirykaxqnemjs@pegyuyldedenqadayhl.rknote
 • 98 21 82 69

 • Forlagsdirektør Gyldendal Akademisk
 • liljv.ugblsaomoe-szftowoksmltaskd@btgyojldqjenpsdasml.xznofa
 • 41469343

 • Redaksjonssjef
 • Pedagogikk, samfunnsfag, økonomi og administrasjon
 • Viakbeorkebx.Hptoedqghab-Oklmdtmalve@gkeyldqdeygndilalmn.ntzozp
 • 41553713

 • Redaksjonssjef
 • Psykologi
 • caolthrlrimhnevv.irsdsxloetp@gboylfjdeiondsyaloj.nssoin
 • 98048815

 • Markedsansvarlig
 • Kommunikasjon
 • anaxjaom.oceklxfaneyd@pkgymildycenoidacil.lnnoxu
 • 45201339

 • Markedsansvarlig, bokhandleransvarlig
 • Profesjon
 • behoatibe.vamootlaxundejerqk@gwtyldadexpndghalne.nlyolj
 • 40874105

 • Markedsansvarlig
 • Profesjon
 • anrbjaqt.vevalwcstlyadhc.muoagjhnuwissmgentr@gcxyluwdewjndeealhp.nxdoha
 • 99157769

 • Markedsansvarlig
 • Profesjon
 • lehonalq.wdqinpasnnxespu.slaolzbemnv@gqjylkudelpndckalqo.njboeq
 • 93254935

 • Markedsansvarlig
 • Pensum
 • satkracb.gosurwribdyyemt@grbyluldeyundfaalxf.nrwoca
 • 41206620

 • Markedsansvarlig
 • Pensum
 • sucjsalinnxm.hktansmseeon@zkgyzdldenendidamtl.onnogp
 • 99011183

 • Kontorleder
 • anajneqc.gqaresmftwfegtrreukffyz@gveylbqdejkndlzalpg.nhdoez
 • 90570654

 • Markedsansvarlig
 • Rettsdata
 • Maygriie.Ggajeeqlsoptajad@jtgywcldslencgdacml.ppnoak

 • Redaksjonssjef
 • Jus
 • Idmka.vfKyslhruqinbxg@nxgyndldhoensjdarkl.jqnogu
 • 93498881

 • Redaktør
 • Sosial- og helsefag
 • annudebqrsub.ewyinbwsemqthno@gyzyltwdevvndcfaltg.nsgood
 • 90962807

 • Redaktør
 • Sykepleie
 • antdn-sgchkprigbstzfinwt.bjkorqwsthyadgm@gyzylgzdeggndcqalfw.ntrosp
 • 90474750

 • Redaktør
 • Sykepleie
 • grggo.hlh.rdgroeimhzsbtvo@nqgygmldknenmbdafzl.gqnost
 • 92485402

 • Redaktør
 • Psykologi
 • idzya.czstecenjzdapfhldm@gwiylixdexsndwvalci.nxdoek
 • 95278622

 • Redaktør
 • Psykologi
 • Kjmkergrstsxi.hwBezfrgqzeruusencn@apgyelldkienkidagyl.zcnopi
 • 97122172