Følg Gyldendal Akademisk

Tags

 • Pressekontakt
 • Markedssjef
 • Gyldendal Akademisk
 • Anthnehd.Kbxatmjhryiinpue.nvVimbkakineris@gfgyrildqzenmjdaagl.hknofv
 • 98 21 82 69

 • Forlagsdirektør Gyldendal Akademisk
 • lipjv.foblalomwu-ssctoviksiutaidd@eugyzpldreenkkdakul.cxnoua
 • 41469343

 • Redaksjonssjef
 • Viokbezdkeov.Hcxoepfghqv-Odtmdamalwq@gnrylzrdeqzndxyalqk.nopoye
 • 41553713

 • Markedsansvarlig
 • Kommunikasjon
 • anihjazg.ojpklinanapd@tmgyckldvnenvxdauhl.sqnoyb
 • 45201339

 • Markedsansvarlig, bokhandleransvarlig
 • Profesjon
 • bevkatrae.mimosblaulndnxervf@gtbyldadehindihalyl.nasowo
 • 40874105

 • Markedsansvarlig
 • Profesjon
 • lergnabu.wehinlrsnmvesov.siioliiemmg@gahylhjdeshndqaalal.nccops
 • 93254935

 • Markedsansvarlig
 • Pensum
 • sabsragn.ghourzqibbryeap@ghpylsrdetendusalvm.nimoca
 • 41206620

 • Markedsansvarlig
 • Pensum
 • sujfsaixnnzm.hoeangnsezwn@iwgymfldehensrdauol.jdnobq
 • 99011183

 • Kontorleder
 • anuonelf.gocreccftjgegoqreliffre@gkxylsedeenndytalmt.nmtosr
 • 90570654

 • Markedsansvarlig
 • Rettsdata
 • Mahxrinr.Gcrjepylseptafpd@ctgycgldooendgdajol.rznogy

 • Redaktør
 • Sosial- og helsefag
 • anrhn-jichtcrigcstzbinxx.brqorwnstwuadpz@gzaylzbdemkndbralbe.nksolh
 • 90474750

 • Redaktør
 • Sykepleie
 • grcfo.hih.zogrfiimalsbvdo@kxgywzldxdenukdaaol.uvnoyp
 • 92485402

 • Redaktør
 • Psykisk helse
 • idxya.zgstujenlmdauzhlae@gqjylladecbndkzaljb.nndowe
 • 95278622

 • Redaktør
 • Psykisk helse
 • Kjrkerrpsttki.bjBejorgxeerzwseavn@ezgyjildcdenwddavtl.bynooj
 • 97122172

 • Redaktør
 • Medisin
 • jovmrgzvenpt.jecahehr.usglspomvsnepzs@zwgytrldfoenkbdabml.itnojq
 • 98656370

 • Redaktør
 • Lærerutdanning og pedagogikk
 • kasvjanh.kuwatihhryqinhle.yfkrfpisjatieeanrkseddn@rkgytsldsjenipdagsl.otnoqd
 • 93247676

 • Redaktør
 • Lærerutdanning og pedagogikk
 • joanhasmnnmae.djstahenubdevb@gesylmvdehbndpyalna.ngjogl
 • 93447526

 • Redaktør
 • Lærerutdanning og pedagogikk
 • anhdneuh.gdijesgrlpvowwg@gouyladdejondiwalxo.nslobk
 • 90789376