Følg Gyldendal Akademisk

Tags

 • Forlagsdirektør Gyldendal Akademisk
 • liepv.sublhaomgb-sentopyksnftaryd@qtgyhildwdennvdaewl.yunopc
 • 41469343

 • Redaksjonssjef
 • Pedagogikk, samfunnsfag, økonomi og administrasjon
 • Virgbeldkesr.Hwqoefxghlx-Oyamdpaalec@gruylewdefkndlbalgc.ntsosn
 • 41553713

 • Redaksjonssjef
 • Psykologi
 • cagrthdzrixmnerh.isqdsvkoeto@gxbylpfdejundtyaldu.nxaorp
 • 98048815

 • Markedsansvarlig
 • Kommunikasjon
 • Ancxneft.Kyratichrdqinkje.cuViuqkaxdnebbs@urgyztldiuenjkdarjl.zinodp
 • 98 21 82 69

 • Markedsansvarlig
 • Kommunikasjon
 • anjgjavg.ojeklpnanrzd@lpgybsldnqenrndafql.ilnovp
 • 45201339

 • Markedsansvarlig, bokhandleransvarlig
 • Profesjon
 • besyatoze.lymosklaoendcmerfi@glzylrrdehtndskalaa.ntbodx
 • 40874105

 • Markedsansvarlig
 • Profesjon
 • anpzjagk.vikalmastaaadrn.mxeageanuxlssjiento@gocylmodewkndvaalmq.nucowp
 • 99157769

 • Markedsansvarlig
 • Profesjon
 • leoanaph.wyvinxnsnoveshl.shsolroemqx@gadylyiderjndwgalff.nkdokv
 • 93254935

 • Markedsansvarlig
 • Pensum
 • satarayr.gvturtyibyjyedf@ghcylucdelzndozalyx.nceoml
 • 41206620

 • Markedsansvarlig
 • Pensum
 • suansavhnnpi.hwlanbnsemgn@sdgyrcldreenkldasel.pnnonu
 • 99011183

 • Kontorleder
 • anwanexz.gfdrefkftghegcireatffkp@gsdylcxdeqlndhualwg.ntdoqk
 • 90570654

 • Markedsansvarlig
 • Rettsdata
 • Marxrigz.Givjezhlslvtaacd@zjgyudldgpensqdarxl.lynozh

 • Redaksjonssjef
 • Jus
 • Idiza.xwKyhphrqginxzg@vtgyipldsmenrwdakhl.ynnomz
 • 93498881

 • Redaktør
 • Sosial- og helsefag
 • anmndeiarsyw.eoxingasezvthok@gumylkqdetkndcoalba.nxfotw
 • 90962807

 • Redaktør
 • Sykepleie
 • anwmn-mxchyhrignsttpinhv.bsnorhostmiadiv@gbqylgsdefanddaaldo.neqoph
 • 90474750

 • Redaktør
 • Sykepleie
 • graso.xsh.zngrzlimndsbnlo@vegyhsldlsenigdaagl.dnnokq
 • 92485402

 • Redaktør
 • Psykologi
 • idgza.arstrbennydaxnhloq@gkwyldxdertndztalxj.nikoav
 • 95278622

 • Redaktør
 • Psykologi
 • Kjpferqhstxti.heBefwrgwvernkselln@ymgyroldhlenxgdamll.yunodx
 • 97122172