Følg Gyldendal Akademisk

Tags

 • Forlagsdirektør Gyldendal Akademisk
 • liavv.bvblqpomrb-squtoizksxmtadbd@wwgylfldqzenjfdayzl.lxnolt
 • 41469343

 • Redaksjonssjef
 • beodripqt.frgjofenmjdexvm@yogynhldpjendidakgl.ygnojz
 • 98074222

 • Redaksjonssjef
 • Pedagogikk, samfunnsfag, økonomi og administrasjon
 • Vibobesfkegv.Hvyoejdghtg-Ouqmdnbalqu@gqrylcedeljndsoalnb.nnvoub
 • 41553713

 • Redaksjonssjef
 • Psykologi
 • cagctheyrixcnegf.iijdsnnoeoc@gqkylaydelfndjpalwu.ncyoul
 • 98048815

 • Markedsansvarlig
 • Kommunikasjon
 • Ansbnebu.Kdzatmfhrppinjae.zrVibakatsneyfs@vegyxpldobentkdacfl.gxnolg
 • 98 21 82 69

 • Markedsansvarlig, bokhandleransvarlig
 • Profesjon
 • beuzatyie.zdmovulazjndkberbl@gpeylrqdecendmcalsv.nnyoep
 • 40874105

 • Markedsansvarlig
 • Profesjon
 • ledlnagc.wbkinfnsnlgesdw.ssgolrvemvy@gubyltadettndlzalmu.njpoxm
 • 93254935

 • Markedsansvarlig
 • Pensum
 • sazkralt.ghmurzvibjgyeer@gwaylzsderandypalpi.ngaola
 • 41206620

 • Markedsansvarlig
 • Pensum
 • suwosamynnvj.henanrlserkn@fegyrtldvienakdakol.eonovy
 • 99011183

 • Markedskoordinator
 • anzzjafm.vkgalpestdeadzq.mtaagjknufsssadenrs@gufylhcdehnndjaalay.nzuosq
 • 99157769

 • Kontorleder
 • anqnnecz.gfxreqjftbqegujrevxffoc@gshylbudejynddgaltn.njtorm
 • 90570654

 • Markedsansvarlig
 • Rettsdata
 • Maaprisb.Gsajecdlswptadkd@ecgyonldmeenzedanbl.vknomw

 • Markedskonsulent
 • Rettsdata
 • Khwatzvrikwneel.bmtacbnh.wzgaucnsvpmoao@gadylzqdehpndgvalko.nlwovi
 • 97129350

 • Redaksjonssjef
 • Jus
 • Idnma.sjKyybhrdeinsgg@dogyhvldkcenlfdakcl.icnowc
 • 93498881

 • Redaktør
 • Sosial- og helsefag
 • ankcdeffrssd.ecbinovsebothnr@gddylmhdeaqndobalpo.ntooty
 • 90962807

 • Redaktør
 • Sykepleie
 • ansnn-ngchtvrigfstspinuy.bbyoraustbaadum@glqylrsdeepndotalvs.nweoui
 • 90474750

 • Redaktør
 • Sykepleie
 • grygo.hnh.uugrivimqjsbgio@iygybfldkjenhtdaddl.linoeo
 • 92485402

 • Redaktør
 • Psykologi
 • idema.vhstzzenhjdaozhlbg@gumylzgdensndydaliz.nhfogh
 • 95278622