Følg Gyldendal Akademisk

Tags

 • Pressekontakt
 • Markedssjef
 • Gyldendal Akademisk
 • Anpcnele.Kmlatjshrbqinxbe.sfVinpkadunexos@fxgyydldlwenwldafwl.ainopq
 • 98 21 82 69

 • Forlagsdirektør Gyldendal Akademisk
 • linfv.dmblvsomhs-ssxtojxkssftahhd@hdgyrcldehenvrdaeil.lbnoou
 • 41469343

 • Redaksjonssjef
 • Pedagogikk, samfunnsfag, økonomi og administArasjon
 • Viplbeyhkemi.Hfgoerjghgg-Ounmddsalkf@grxylfjdeoandofalqk.npiolp
 • 41553713

 • Redaksjonssjef
 • Psykologi
 • calothuqriseneyx.ikgdszsoega@gbmyltwdekcndthalzc.nonowb
 • 98048815

 • Markedsansvarlig
 • Kommunikasjon
 • anuhjaxm.oyvkloaanykd@fegygcldgpentidalhl.aunotc
 • 45201339

 • Markedsansvarlig, bokhandleransvarlig
 • Profesjon
 • beqoatnne.glmogllapwndciernw@gptylwxdegrndllaljz.nqjojs
 • 40874105

 • Markedsansvarlig
 • Profesjon
 • anpqjafd.vahaldastunadva.mlmagrqnujwssfxenom@gmmylvmdefjndrvalvw.ngcotw
 • 99157769

 • Markedsansvarlig
 • Profesjon
 • leupnafs.wlbinsdsnzeesen.spdolrkemon@gbkylpwdepcndaaaljn.nvxoqf
 • 93254935

 • Markedsansvarlig
 • Pensum
 • salmrace.ghcurouibvpyewc@gjqylrhdetlndtualth.nbhocn
 • 41206620

 • Markedsansvarlig
 • Pensum
 • sualsasfnnrr.homanydsexhn@ymgylpldqienmqdavyl.uwnorz
 • 99011183

 • Kontorleder
 • anftnedq.gwkrebzftmiegxcreztffnh@gruylkbdetcnduxalvr.nmcohh
 • 90570654

 • Markedsansvarlig
 • Rettsdata
 • Mauiriah.Gddjettlsadtapzd@wsgyxhldsoenmddaxnl.jbnokx

 • Redaksjonssjef
 • Jus
 • Idqya.xpKylthrpkinzeg@tjgyppldoqenxtdanzl.lanole
 • 93498881

 • Redaktør
 • Sosial- og helsefag
 • anasdeyursqd.etuinrzsewuthlw@gtoylaedezindfqalsm.nllogw
 • 90962807

 • Redaktør
 • Sykepleie
 • antbn-ccchsyriksstfhingh.bdyorzgstwdadye@gpmylocdeqmndotallw.nfnoyl
 • 90474750

 • Redaktør
 • Sykepleie
 • grexo.coh.rcgrwaimzzsbfyo@lmgyteldbtenhwdaxpl.mqnoug
 • 92485402

 • Redaktør
 • Psykologi
 • idita.wistahenoidaynhlbe@glwylhrdedxndtnalju.nhiols
 • 95278622

 • Redaktør
 • Psykologi
 • Kjwzervxstkfi.oqBewvrgmqerltsezzn@lvgygdldxdenuxdavol.ylnouq
 • 97122172