Følg Gyldendal Akademisk

Pensum og læremidler for fremtiden

Blogginnlegg   •   jun 09, 2017 09:53 CEST

Foto: Metro Branding

Hva vil kjennetegne de beste lærebøkene i fremtiden? Hva vil være pensum? Vil man i det hele tatt snakke om pensum? Hva vil fremtidens studenter forvente av sine læremidler? Spørsmålene er mange, og Gyldendal Akademisk arbeider med dem hver dag.

Lesesalene fylles daglig av studenter med tradisjonelle papirbøker, og «digitaliseringsbølgen» kan for mange late til å gå saktere i høyere utdanning enn i mange andre sektorer. På den annen side vokser tilbudet av digitale utdanningstjenester og –produkter, og mange utdanningsinstitusjoner legger betydelige ressurser i utvikling av digitale verktøy. Hva med de akademiske forlagene?

Det er lett å tenke at modernisering av pensum og faglitteratur må innebære en endret – og gjerne ny – digital distribusjon av innhold. For Gyldendal Akademisk som forlag handler moderniseringen vel så mye om kommende studenters krav til for eksempel hurtig kommunikasjon og tilbakemelding, deres stadig stigende simultankapasitet og høye kildeforståelse og søkekunnskap – og hvordan vi endrer måten vi presenterer faginnhold på i tråd med dette, både digitalt og på papir. Enten vi formidler innhold gjennom Gutenbergs geniale plattform eller nye digitale løsninger, vil forlaget spille en nøkkelrolle for språklig og pedagogisk kvalitet og god forvaltning av rettigheter.

Ti års utforskning
Mer enn 20 % av Gyldendals totale inntekter kom fra digitale tjenester i 2016 – og Gyldendals utviklingsavdeling, Gyldendal Digital, er bokbransjens største. Innenfor høyere utdanning har Gyldendal Akademisk de siste ti årene utforsket en rekke digitale og hybride løsninger og verktøy på ulike fagområder.

Vi mener imidlertid at vår utforskning har ført oss nærmere en forståelse av hva det vil si å være et fremtidsrettet akademisk forlag. De største endringene kan man gjerne si er organisasjonsmessige vel så mye som produksjonstekniske. Et typisk eksempel er hvordan vår kundeservice stadig må forandres for å legge til rette for mer dialog og økt tilgjengelighet.

Innsikt
Forrige høst gikk startskuddet for et av Gyldendal Akademisk sine innsiktsprosjekter, som blant mye annet skal kartlegge hva som motiverer og inspirerer til læring blant studenter. – Det var et spennende arbeid med sikte på fremtidig innhold og løsninger. Det høres kanskje paradoksalt ut, men vår sterkeste konklusjon etter ti års testing av ulike løsninger er at vi skal lytte og kartlegge mer!


Kommentarer (1)

    Hverdagen til folk flest fylles opp av "min side". Et av mange uttrykk for vår tids individualisme. Enten man snakker om digipost, skolens læringsplattform, bank, forsikring, mobilabonnement, strøm, bomring + + Kun teknologien har gjort denne formen for individuell oppfølging mulig. I fremtiden håper jeg også klare hoder i forlagsbransjen ser denne veien når det gjelder "mitt pensum". At jeg som eks. "økonomistudent" kan logge meg på å finne pensum A pakket inn for meg, for min læringsstil, for min progresjon, tilpasset mine svar på oppgaver, osv.
    En økonomibok forfatteren som sammen med pedagoger og teknologer kan lage et lisensbasert pensumverk på nett, som er "min side" basert, har tatt et stort steg i riktig retning. Både pedagogisk og kommersielt. En betydelig utfordring er at dere trenger en generisk database.

    - Rune Byremo - 15-06-2017 09:53 CEST

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.